نگران نداشتن محبوبیت خود نباشید

» نگران نداشتن محبوبیت خود نباشید

نگران نداشتن محبوبیت خود نباشید


اگر نمی توانیم خویشتنداری ومتانت داشته باشیم، اگر تنها پس از شنیدن چند کلمه ی تند درباره ی شخصیت یا دستاوردهایمان به گریه می افتیم، دلیل آن ممکن است این باشد که تایید دیگران بخش مهمی از قابلیت ما برای اعتقاد به حقانیت خودمان را تشکیل می دهد.


ما احساس می کنیم که حق داریم عدم محبوبیت را نه فقط به خاطر دلایل عملی و به دلیل پیشرفت یا بقا، بلکه مهم تر از آن به این دلیل جدی بگیریم که مورد تمسخر قرار گرفتن نشانه ی روشنی از گمراهی ماست.


سقراط می پذیرفت که گاهی اوقات در اشتباه هستیم و باید به دیدگاه های خود شک کنیم، ولی نکته ی مهمی را اضافه می کرد تا ارتباط درک ما از حقیقت با عدم محبوبیت را اصلاح کند:

اشتباهات فکری و نادرستی شیوه ی زندگی ما را در هیچ موردی و به هیچ طریقی هرگز نمی توان صرفا با این واقعیت اثبات کرد که با مخالفت روبرو شده ایم.


آنچه باید نگرانمان کند تعداد مخالفان ما نیست، بلکه خوب بودن دلایل آن ها برای این کار است. این که بشنویم تعداد زیادی از افراد جامعه ما را دچار اشتباه می کنند ممکن است هراسناک باشد، ولی پیش از ترک موضع خود باید به روش آن ها برای دستیابی به این نتایج توجه کنیم.


ما نمی توانیم اساسی ترین و تسلی بخش ترین سوال را از خود بپرسیم:

این انتقاد و نکوهش بر چه مبنایی انجام شده است؟


باید بین مخالفت های منتقدی که با دقت و صداقت اندیشیده و مخالفت های منتقدی که بر اساس مردم ستیزی و حسادت عمل کرده است تفاوت قائل شویم.


زندگی اجتماعی سرشار است از اختلاف و تضاد میان برداشت های دیگران از ما و واقعیت وجودی ما

وقتی محتاط هستیم به حماقت متهم می شویم.

کمرویی ما نشانه ی غرور و تمایل به جلب چابلوسی شمرده می شود.


اگر ما از شک کردن به درستی وضعیت موجود خودداری می کنیم، دلیل این امر این است که امر مورد پسند همگان را با امر درست یکسان می پنداریم.


برگرفته شده از کتاب تسلی بخشی های فلسفه

آخرین مطالب این وبلاگوبلاگ تبلیغاتیساخت وبلاگ تبلیغاتی
ساخت وبلاگ حرفه ایساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
روانشناس ایرانی در لندنمینو ایرانی،روانشناس و مشاور ایرانی مقیم انگلستان-لندن
شعر عاشقانهشعر و غزل - مثنوی- اشعار ناب فارسی - اشعار عاشقانه