اندیشیدن و نوشتن

» اندیشیدن و نوشتن

بدون فکر کردن به موضوع خاصی هم می توان شروع به نوشتن کرد


گاهی باید بیندیشیم و دنبال موضوعی برای نوشتن و تولید محتوا بگردیم و سپس در رابطه با همان موضوع توسط اطلاعات خودمان و جست و جو و تحقیق در منابع مختلف، شروع به نوشتن کنیم.

گاهی هم بدون در نظر داشتن موضوع خاصی آزادانه شروع به نوشتن می کنیم و ممکن است از دل همین نوشته های آزادانه و بی سانسور، متن های زیبایی خلق کنیم و به موضوع و ایده های جالبی برسیم.

 باید به خودمان اجازه بدهیم هر آن چه در ذهنمان هست را بدون ترس بر روی صفحات کاغذ یا مانیتور خالی کنیم تا بتوانیم محدودیت های ذهنی مان را از بین ببریم.

پشت هر سکوتی، کلمات و جملات و اندیشه ها و ایده هایی پنهان شده است. کافی است تمام آن چه به آن فکر می کنیم را مکتوب کنیم و از تخیل مان نیز در این مسیر استفاده کنیم.

گاهی به یک زخم و رنج درد آور و تلخ می اندیشیم، گاهی به یک شور و شعف و شادی وصف ناپذیر می اندیشیم، گاهی در تخیلات تماشایی خودمان سیر و سفر می کنیم و خوب است که بتوانیم تمام آن چه را که در اندیشه اش هستیم، با نوشتن به تصویر بکشانیم.

تا زمانی که انسان نفس می کشد اندیشه هایش ادامه دارد و تا زمانی که اندیشه و فکر و تخیلاتش ادامه داشته باشد، می تواند به نوشتن ادامه دهد.

این مداد، این خودکار، این قلم، این تایپ کردن ها، این کلمات و محتواها و نوشتن ها به کجا خواهد رسید؟

گاهی نوشتن های بی هدف می تواند انسان را به درون خویش نزدیک تر کند و از رنج ها و تنهایی های درونش کاسته شود.

به نوشتن ادامه دهید.


آخرین مطالب این وبلاگشعر عاشقانهشعر و غزل - مثنوی- اشعار ناب فارسی - اشعار عاشقانه
آموزش آشپزی سبزینهطرز تهیه و دستور پخت جدیدترین غذاهای ایرانی و خارجی
ساخت وبلاگ
وبلاگ تبلیغاتیساخت وبلاگ تبلیغاتی