حقیقت را خودتان کشف کنید

» حقیقت را خودتان کشف کنید

حقیقت را خودتان کشف کنید با سکوت و مطالعه


سکوت برای یک لحظه، تشنگی برای تمام لحظه ها، قدرتی ندارم تا عبور لحظه ها را متوقف کنم.

 یک لحظه سکوت ارزشی به تمام گفتگوهای بی هدف دارد.

 یک لحظه سکوت مطلق که به دنبالش تفکری هدفمند باشد لحظه های بعد را هم نیز زیبا می سازد.

 سکوت و تفکری عمیق در انتهای ژرف ترین سیاره ها و گاهی در امتداد تاریک ترین اعتقادات و سوالاتی گاه بی جواب گاه تردید برانگیز که به کجا می رویم ما ز کجا آمده ایم، آمدنمان بهر چه بود و کجاست خدایی که می گویند.

و سکوت اگر طولانی و عمیق باشد می تواند ترسناک باشد و به پرسش های بی پاسخی برسی که انتهایش شاید پوچی شاید هم راه تازه ای باشد.

راه تازه ای که باید در پیش بگیری و به پاسخ های تازه ای برسی.

حقیقت همیشه آنی نیست که از کودکی به ما گفته اند و می گویند.

کمی سکوت می تواند رازهای را برملا کند دانسته های بی منطق را رسوا کند.

و سکوت است که انسان را به تفکر و مطالعه هدایت می کند.

بخوان و بخواه که بدانی و بدان که حقیقت در دستان یک نفر و یک حزب و یک دین نیست.

حقیقت همه جا می تواند باشد.

سرگرم شدن با گفتگوهای داغ و بیهوده می تواند تو را در رسیدن به حقیقت گمراه کند.

حقیقت را نمی گویند حقیقت را باید پیدا کرد.

حقیقت برای هر کس تفاوت دارد.

هیچ کس دروغ نمی گوید.

فقط حقیقت را آن طور که خود دوست دارد باشد و باور کرده می گوید.

حقیقت پنهان است تاریک است رسوا کننده است.

حقیقت می تواند بنا بر سلایق هر کس هر روز تغییر کند.

حقیقت امروز با حقیقت دیروز تفاوت دارد.

و تاریخ پر است از حقایقی پنهان، حقایقی فاش نشده و حقایقی درست و راست طبق سلیقه ی روایت کننده ها.

و چه کسی می داند سلیقه ی افراد در گذشته چه بوده.

و ما حقیقت را آن گونه باور می کنیم که دوست داریم باشد و همان گونه برای دیگران نقل می کنیم با استناد به مدارک و کتاب هایی که خودمان هیچ وقت ندیده ایم و نخوانده ایم.

دنبال حقیقت نباشید حقیقت سال هاست که توسط انسان ها قربانی شده. 

آخرین مطالب این وبلاگخرید اینترنتی قهوه
Buy Website Traffic Cheap
Buy website Traffic