حال خوبتون رو با دیگران تقسیم کنید

» حال خوبتون رو با دیگران تقسیم کنید

حال خوبتون رو با دیگران تقسیم کنید


نقش انسان در زندگی خودش می تواند نقشی اختیاری یا اجباری باشد. این که انسان خودش تصمیم بگیرد بر اساس علایق و تمایلات خودش زندگی کند یا بنا بر شرایط خانواده و جامعه،علایق و تمایلات خودش را فراموش کند و بر اساس اهداف و خواسته خانواده و در جهتی که جامعه مهیای آن است پیش برود یا بر اساس استعدادها و علایق خودش.


نقش اطرافیان در لبخندها و اشک ها بر زندگی انسان ها نقشی غیر قابل انکار است و ردپایی که انسان ها می توانند خواسته یا ناخواسته روی زندگی دیگران بگذارند می تواند زندگی انسان های دیگر را تحت تاثیر قرار دهد

گاهی یک حرف یک لبخند یک اخم یک متن یک سخنرانی می تواند روی تصمیم و اهداف انسان های دیگر تاثیرگذار باشد.


شاید بهتر باشد قبل از بیان کردن جمله ی خود کمی تامل کنیم سپس در صورت لزوم جمله ی خود را به بهترین شکل ممکن بیان کنیم تا باعث سوتفاهم نشود و منظور خود را صحیح به مخاطب خود انتقال دهیم.

شادی و خوبی رو به دیگران هدیه بدهیم تا خودمون هم حالمون خوب بشه.

باید سعی کنیم بیشتر مراقب باشیم که بهترین عکس العمل و رفتار را در شرایط مختلف داشته باشیم تا بتوانیم تاثیری مثبت در زندگی دیگران ایجاد کنیم.آخرین مطالب این وبلاگBuy website Traffic
Buy Website Traffic Cheap
خرید اینترنتی قهوه