خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی

کشتی موفقیت و طوفان حوادث

کشتی موفقیت و طوفان حوادث

رسیدن به مقصد بعد از پشت سر گذاشتن حوادث گوناگونصخره های شکست ناپذیر اقیانوس احاطه ام کرده بودند و برای فراموش کردن لحظه هایم، جسم و روح زیبایم را روانه ی آب کردم. نمی...

نظر ۰ بازدید ۲۰
اندیشیدن و نوشتن

اندیشیدن و نوشتن

بدون فکر کردن به موضوع خاصی هم می توان شروع به نوشتن کردگاهی باید بیندیشیم و دنبال موضوعی برای نوشتن و تولید محتوا بگردیم و سپس در رابطه با همان موضوع توسط اطلاعات خو...

نظر ۰ بازدید ۱۵
معرفی کتاب مسخ

معرفی کتاب مسخ

معرفی کتاب مسخ نوشته ی فرانتس کافکاتصور کنید یک روز صبح که از خواب بیدار می شوید و چشمانتان را باز می کنید، متوجه می شوید که بدنتان تبدیل به یک حشره شده است. ممکن است و...

نظر ۰ بازدید ۴۷
دنیای ناشناخته ی ذهن و رویای بعدی بشر

دنیای ناشناخته ی ذهن و رویای بعدی بشر

دنیای ناشناخته ی ذهن و تخیلاتی که در مسیر واقعیت هستندبرای قدم زدن باید لحظه ها را دید و حس کرد، باید شوق گام برداشتن داشته باشی تا توسط یک ساحل امن در فراسوی خانه های ...

نظر ۰ بازدید ۷۳
تماشای دنیا از پشت پنچره زیباتر است

تماشای دنیا از پشت پنچره زیباتر است

تماشای دنیای زیبا و واقعی از پشت پنجرهپشت پنچره می نشینم تا رویای هر روزم را ببینم، گاهی با خنده و گاهی با اشک به بیرون از پنچره خیره می شوم.چه کسی می داند در دلم چه می ...

نظر ۰ بازدید ۵۶
لذت بردن از کارهای ساده و راحت

لذت بردن از کارهای ساده و راحت

لذت بردن از سادگی ها در دنیای مدرن پیچیدگی هاوقتی از سادگی ها دور می شوم و خودم را غرق در شلوغی و ازدحام دنیای سراسر مصنوعی می کنم، خودم را فراموش می کنم و هر لحظه از خو...

نظر ۰ بازدید ۵۵
سر رسیدهای رها شده در زیر زمین

سر رسیدهای رها شده در زیر زمین

تقویم ها و سر رسیدهای خالی از خاطرهآیینه های زنگار گرفته ی قدیمی زیر فرش های خاکی زیر زمین پنهان شده بودند و نظاره گر رفت و آمد موش های بازیگوش بودند. تقویم ها و سررسید...

نظر ۰ بازدید ۴۱
دفترم را در آغوش گرفتم

دفترم را در آغوش گرفتم

دفترم را در آغوش گرفتم تا بتوانم برای خودم زندگی کنموقتی به دنیا آمدم یک دفتر سفید همراهم بود که داخلش محل تولد و زمان به دنیا آمدنم و اتفاقات مهمی که ممکن است با آن ها...

نظر ۰ بازدید ۸۴
مسیر موفقیت هموار نیست از موانع نترسید

مسیر موفقیت هموار نیست از موانع نترسید

از موانع مسیر نترسید، ادامه دادن یعنی نزدیک شدن به موفقیتتلخی های زندگی شاید هیچ وقت شیرین نشوند اما می توانند انسان را در بالا رفتن از پله های ترقی و نزدیک شدن به موف...

نظر ۰ بازدید ۷۴
ذهنتان را آنلاین کنید

ذهنتان را آنلاین کنید

گاهی باید در دنیای مدرن آفلاین شویم تا ذهنمان آنلاین شود. وقتی انسان در گمنامی خویش گم می شود و صدای درونش را در شلوغی های دنیای مدرن نمی شنود، باید کمی از تکنولوژی ها...

نظر ۰ بازدید ۶۱
باغبان خوبی برای زندگی تان باشید

باغبان خوبی برای زندگی تان باشید

از باغِ زندگی تان مراقبت کنیدتردید لحظه هایم تکرار ثانیه هایم به شوق فردایی بهتر است که می تواند، قابل تحمل تر باشد. در تنگنای حوادث ناخواسته ی روزگار، زمانی که جز تس...

نظر ۰ بازدید ۵۶
با من به جاده ها بیا

با من به جاده ها بیا

کافه رفتن کافیست، بیا قدم در جاده بگذاریمکافه ها از عشق خالی شده است دیگر آن جا منتظر من نباشفال قهوه و حافظ هم مرا به تو نمی رساند برای دیدن من به جاده بیا دست در دست ه...

نظر ۰ بازدید ۷۵
ذهنتان را از کلمات خالی کنید

ذهنتان را از کلمات خالی کنید

به کلمات ذهنتان اجازه ی خروج دهیدکلمات و جملاتی در ذهنم پنهان شده اند که گاهی اوقات آزارم می دهند و آن چنان خودشان را بر دروازه ی ذهنم می کوبند تا مجالی برای آزاد شدن ا...

نظر ۰ بازدید ۵۶
مثل یک دوست هوای خودتون رو داشته باشید

مثل یک دوست هوای خودتون رو داشته باشید

مثل یک دوست هوای خودتون رو داشته باشید و خودتون رو راهنمایی کنیدبرای همه ما پیش اومده که دوستی آشنایی رهگذری سفره ی دلشو برامون باز کرده و از زمین و زمان و وضعیت نابسا...

نظر ۰ بازدید ۶۶
به باران نگاه کن

به باران نگاه کن

چشمانت را ببند و باران را تماشا کن خنده ی آسمان است باران، یا بغض پنهان است باران؟ تو چه می بینی پشت قطره های باران؟ من چه می شنوم از نغمه ی باران؟ چشمان بسته و هوای مه ...

نظر ۰ بازدید ۶۰
شروع کنید به نوشتن ایده ها خودشون میان

شروع کنید به نوشتن ایده ها خودشون میان

شروع کنید به نوشتن بدون ترس بدون محدودیتگاهی برای نوشتن دنبال موضوعی جدید و خاص می گردیم و آخر سر به نتیجه ای هم نخواهیم رسید. شاید سخت ترین قسمت کار همان شروع کار باش...

نظر ۰ بازدید ۶۳
حوض و حیاط و شمعدانی و خاله بازی

حوض و حیاط و شمعدانی و خاله بازی

خانه هایی که هم حیاط داشتند هم حیاتخانه هایی بودند که حیاطی داشتند حوض آب و باغچه ی کوچکی داشتند داخل حوضش هندوانه و دور تا دورش گلدان های زیبایی جای داشتند. شمعدانی ب...

نظر ۰ بازدید ۱۸۵
با خودِ واقعی تان زندگی کنید

با خودِ واقعی تان زندگی کنید

خودِ واقعی تان را آشکار کنیدگاهی فکر می کنم وجود خارجی ندارم و هر روز نامرئی تر از دیروز شده ام. گاهی فکر می کنم زندگی ام توسط افراد دیگری کنترل و هدایت می شود و به همین...

نظر ۰ بازدید ۹۴
الهام بخش زندگی خودتان و دیگران باشید

الهام بخش زندگی خودتان و دیگران باشید

به نجوای درونی تان گوش فرا دهیدنگاهم را به دور دست ها دوخته بودم تا شاید قاصدکی پرواز کنان خبرهای خوشی برایم بیاورد و آرزوهایم را دو دستی تقدیمم کند. شاید می خواستم خو...

نظر ۰ بازدید ۶۴
پسری که دنیای آدم بزرگ ها رو دوست نداشت

پسری که دنیای آدم بزرگ ها رو دوست نداشت

می خوام همیشه کودک بمونم و بزرگ نشمیه روز یه موجود فضایی از دریچه کولر وارد اتاق یه پسر کوچولو شد. پسرک با دیدن موجود فضایی می خواست جیغ بزنه، اما موجود فضایی با گذاشت...

نظر ۰ بازدید ۴۸
به اندازه ی تلاش و پشتکارتون، آرزو کنید

به اندازه ی تلاش و پشتکارتون، آرزو کنید

تلاش و پشتکار بیشتر مساویست با رسیدن به آرزوی بزرگ ترمی خواستم رویاهامو خط خطی کنم، یه مداد مشکی بردارم و خط بکشم روی تمام آرزوهامبی خیال تموم رویاهام بشم و خودم و دن...

نظر ۰ بازدید ۶۲
جنگ بین عقل و قلب

جنگ بین عقل و قلب

حق با کیست منطق یا احساس؟تصویر خودم را در آیینه دیدم.آیا به راستی این، من بودم یا او من بود؟ آیا این همان تصویریست که خودم از خودم انتظار دارم؟ یا تصویریست که دیگران ا...

نظر ۰ بازدید ۱۳۳
آیا به راستی ما زنده هستیم و زندگی می کنیم؟

آیا به راستی ما زنده هستیم و زندگی می کنیم؟

تا زندگی واقعی چقدر فاصله داریم؟چه کسی می داند که فردا زنده هست؟ هیچ کس، هیچ تضمینی به ما نداده است که فردا می توانیم خورشید را در آسمان تماشا کنیم و شب به تماشای ماه و...

نظر ۰ بازدید ۴۷
۱۲۳۴
ساخت وبلاگساخت وبلاگ حرفه ای رایگان
بوم گردیاجاره ویلا
ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی